ARAHAN POTONGAN GAJI ZAKAT KEDAH DAN WAKAF UUM-MAIK KINI BOLEH DILAKUKAN SECARA ONLINE

Arahan Potongan Gaji Zakat Kedah dan Wakaf UUM-MAIK kini boleh dilakukan secara online melalui portal staf. 

Ikuti langkah berikut: Login Portal > Pilih Financial > Klik Zakat Kedah atau Wakaf UUM-MAIK > Kemaskini amaun potongan yang dikehendaki > Tekan butang SUBMIT