SISTEM KEWANGAN BAHARU (FIMS) TELAH DILANCARKAN PADA 28 DISEMBER 2020

Sistem kewangan baharu (FIMS) telah pun dilancarkan pada 28 Disember 2021.  Latihan penggunaan FIMS kepada Kakitangan PTJ yang terlibat dengan urusan kewangan akan dijalankan dari masa ke semasa.