Circulars

Bil. 1 - Garis Panduan Perbelanjaan Berhemat Bagi Mengoptimumkan Sumber UUM

Bil. 2 - Pengecualian Surcaj Bagi Penggantian Kad Pintar Staf

Bil. 3 - Pindaan garis Panduan Perbelanjaan berhemat bagi Mengoptimumkan Sumber UUM Untuk Bayaran Perubatan

Bil. 4 - Dasar Pembayaran Insentif Agen Pengrekrutan Pelajar

Bil. 5 - Makluman Pindaan/Tambahan Kepada Perolehan dan Pembayaran Di Universiti Utara Malaysia

Bil. 6 - Dasar Pembiayaan Alat Telekomunikasi Mudah Alih Dan Pembayaran Elaun Telefon Kepada Penjawat Dan Pegawai Di Universiti Utara Malaysia - DIBATALKAN

Bil. 6a - Surat Pekeliling Bendahari Bil. 1_2016: Pindaan Terhadap Pekeliling Bil. 6_2016: Pembiayaan Beli Telefon dan Elaun telefon - DIBATALKAN

Bil. 7 - Urusan Kewangan Akhir Tahun 2016

Bil. 8 - Pengesahan Dokumen Sokongan Bagi Penyata Pendahuluan

Bil. 9 - Dasar Pengurusan Hutang/Kredit Universiti Utara Malaysia

Bil. 10 - Had Kelulusan Permohonan Pendahuluan Staf

 

Bil. 1 - Tarikh Pembayaran Gaji Kakitangan Universiti Utara Malaysia Tahun 2017

Bil. 2 - Had Amaun Maksimum Skim Pembiayaan Pembelian Kenderaan - Motosikal

Bil. 3 - Skim Pembiayaan Komputer Dan Telefon Pintar (Smartphones) Universiti Utara Malaysia (UUM)

Bil. 4 - Pembiayaan Dasar Alat Komunikasi Mudah Alih Dan Pembayaran Elaun Telefon Bimbit Kepada Pegawai Dan Penjawat Pentadbiran Di Universiti Utara Malaysia - DIBATALKAN

Bil. 5 - Urusan Kewangan Akhir Tahun 2017