FORMS

Students & Scholarship

1.  Permohonan Bayaran Balik Wang Pelajar (Application For Refund)

Payroll 

1.  Borang Maklumat/Perubahan Akaun Gaji

2.  Borang Tuntutan Gaji Pekerja Sambilan

3.  Borang Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa (Secara Manual)

4.  Borang Potongan Zakat Negeri Kedah Darul Aman

Payment

1.  Panduan Tuntutan Perjalanan_Terkini

2.  Kadar Elaun Tuntutan Perjalanan

3.  Borang Tuntutan Perjalanan, Kursus Dan Perpindahan

4.  Borang Penghantaran Bil / Arahan Bayaran

5.  Borang Maklumat Akaun (Selain Staf UUM)

Account Receivable 

1.  Format Buku Tunai

2.  Borang Laporan Pungutan Hasil

3.  Borang Arahan Pengeluaran Invois

4.  Borang Permohonan Membuat Kutipan Melalui Kad Kredit

5.  Borang Laporan Kutipan Offline Receipts

6.  Borang Permohonan Menggunakan Resit Pre-Printed/Sistem Terimaan Offline

7.  Borang Permohonan Penurunan Kuasa Kepada Staf yang menjalankan Tugas Mengutip Hasil

8.  Borang Serahan Antara Pegawai

Procurement 

1.  Borang Permintaan Pesanan

2.  Borang Permohonan Perolehan Tanpa PO

3.  Borang Permohonan Sewa Mesin Fotostat

4.  Borang Permohonan Perolehan Melalui Internet

Assets 

1.  Borang Permohonan 'LED VIDEO DISPLAY BOARD'

2.  Borang Verifikasi Stor 

3.  Borang Laporan Pemeriksaan Aset Dan Inventori Oleh Pegawai Pemeriksa PTJ

4.  Permohonan Pindah Aset/Inventori Di Luar PTJ

5.  Permohonan Pindah Aset/Inventori Di Dalam PTJ Yang Sama​

6.  Borang Pelupusan Aset & Inventori – Komputer dan ICT

7.  Borang Pelupusan Aset & Inventori – Perabot, Kelengkapan dan Aset Hidup

Loan And Subsidiary

1.  Panduan Pinjaman Kenderaan

2.  Panduan Pinjaman Komputer dan Telefon Pintar

3.  Bayaran Bulanan Pinjaman UUM

Accounts & MIS 

1.  Borang Pembukaan Akaun Amanah

2.  Borang Kemaskini Pengguna IFAS

3.  Borang Penurunan Kuasa Bidang Tugas Pengurusan Kewangan dan Nama Pegawai Yang Di Cadangkan