A- A A+

Malay Arabic Chinese (Simplified) English

|  W3C  |  MAKLUMBALAS  |  PETA LAMAN  |  SOALAN LAZIM  |  BANTUAN  |  facebook creative nerds  twitter  youtube creative nerds


Borang-Borang

Berkaitan Pelajar

     1.  Permohonan Bayaran Balik Wang Pelajar (Application For Refund)

Berkaitan Unit Gaji

 1. Borang Maklumat/Perubahan Akaun Gaji
 2. Borang Tuntutan Gaji Pekerja Sambilan
 3. Borang Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa (Secara Manual) 
 4. Borang Potongan Zakat Negeri Kedah Darul Aman
 5. Borang Potongan Gaji Waqaf Dana UUM

Berkaitan Unit Bayaran

 1. Panduan Tuntutan Perjalanan_Terkini
 2. Kadar Elaun Tuntutan Perjalanan
 3. Borang Tuntutan Perjalanan, Kursus Dan Perpindahan
 4. Borang Penghantaran Bil / Arahan Bayaran
 5. Borang Maklumat Akaun Pihak Luar (Selain Staf UUM)
 6. Borang Tuntutan Pengajaran dan Pekerjaan Sambilan

Berkaitan Unit Terimaan

 1. Format Buku Tunai
 2. Borang Laporan Pungutan Hasil
 3. Borang Arahan Pengeluaran Invois
 4. Borang Permohonan Membuat Kutipan Melalui Kad Kredit
 5. Borang Laporan Kutipan Offline Receipts
 6. Borang Permohonan Menggunakan Resit Pre-Printed/Sistem Terimaan Offline
 7. Borang Permohonan Penurunan Kuasa Kepada Staf yang menjalankan Tugas Mengutip Hasil
 8. Borang Serahan Antara Pegawai

Berkaitan Unit Perolehan

 1. Borang Permintaan Pesanan
 2. Borang Permohonan Perolehan Tanpa PO
 3. Borang Permohonan Sewa Mesin Fotostat
 4. Borang Permohonan Perolehan Melalui Internet
 5. Borang Pesanan Perkhidmatan Penginapan/ Kursus / Bengkel /Seminar

Berkaitan Unit Aset

 1. Borang Pelupusan Aset
 2. Borang Permohonan 'LED VIDEO DISPLAY BOARD'
 3. Borang Pemindahan Aset / Inventori Di Luar Pusat Tanggungjawab
 4. Borang Pemindahan Aset / Inventori Di Dalam Pusat Tanggungjawab

Berkaitan Unit Pinjaman

 1. Panduan Pinjaman Kenderaan
 2. Panduan pinjaman Komputer dan Telefon Pintar
 3. Bayaran Bulanan Pinjaman UUM

Berkaitan Unit Akaun & MIS

 1. Borang Pembukaan Akaun Amanah
 2. Borang Kemaskini Pengguna IFAS
 3. Borang Penurunan Kuasa Bidang Tugas Pengurusan Kewangan dan Nama Pegawai Yang Di Cadangkan

 

 

Print Email

uum  mygov  msc  mampu  myideas myline tourism krste sirim