Pekeliling Bendahari

Sila klik link di bawah untuk muat turun pekeliling:

 Pekeliling 2017

 Bil. 1 :  

Tarikh Pembayaran Gaji Kakitangan Universiti Utara Malaysia Tahun 2017

 Bil. 2 :    Had Amaun Maksimum Skim Pembiayaan Pembelian Kenderaan - Motosikal
 Bil. 3 :   Skim Pembiayaan Komputer Dan Telefon Pintar (Smartphones) Universiti Utara Malaysia (UUM)
 Bil. 4 :   Pindaan Dasar Pembiayaan Alat Telekomunikasi Mudah Alih dan Pembayaran Elaun Telefon Bimbit Kepada Pegawai dan Penjawat Pentadbiran Di Universiti Utara Malaysia
 Bil. 5     Urusan Kewangan Akhir Tahun 2017

 

Pekeliling 2016

 Bil 1 :   Garis Panduan Perbelanjaan Berhemat Bagi Mengoptimumkan Sumber UUM  
 Bil 2 :   Pengecualian Surcaj Bagi Penggantian Kad Pintar Staf  
 Bil 3 :   Pindaan garis Panduan Perbelanjaan berhemat bagi Mengoptimumkan Sumber UUM Untuk Bayaran Perubatan  
 Bil 4 :   Dasar Pembayaran Insentif Agen Pengrekrutan Pelajar  
 Bil 5 :   Makluman Pindaan/Tambahan Kepada Perolehan dan Pembayaran Di Universiti Utara Malaysia  
 Bil 6 :   Dasar Pembiayaan Alat Telekomunikasi Mudah Alih Dan Pembayaran Elaun Telefon Kepada Penjawat Dan Pegawai Di Universiti Utara Malaysia  
 Bil. 6a :   Surat Pekeliling Bendahari Bil. 1_2016: Pindaan Terhadap Pekeliling Bil. 6_2016: Pembiayaan Beli Telefon dan Elaun telefon  
 Bil 7 :   Urusan Kewangan Akhir Tahun 2016  
 Bil 8 :   Pengesahan Dokumen Sokongan Bagi Penyata Pendahuluan  
 Bil 9 :   Dasar Pengurusan Hutang/Kredit Universiti Utara Malaysia  
 Bil 10 :   Had Kelulusan Permohonan Pendahuluan Staf  

 

Pekeliling 2008

 Bil 4 :     Pelantikan Pembekal Kain Dan Tempahan Menjahit Pakaian Seragam Bagi Staf UUM Tahun 2008
 Bil 5 :     Pindaan Had Kuasa Menandatangani Dokumen Perjanjian/Kontrak UUM
 Bil 6 :     Slip Gaji Bulanan Secara Online
 Bil 8 :     Kelulusan Perolehan Oleh Ketua Pusat Tanggungjawab
 Bil 9 :     Kelulusan Perolehan Tanpa Pengeluaran Pesanan Belian/Perkhidmatan (PO)
 Bil 10 :     Urusan Kewangan Akhir Tahun 2008
 Bil 11 :     Penurunan Kuasa Meluluskan Bayaran Elaun Lebih Masa

Print Email