PROFILE

bendahari6.jpg
   VISION    VISION

Menjadikan Jabatan Bendahari sebagai Jabatan Kewangan dan Perakaunan yang terbilang.

 
   MISSION    MISSION

Memberi perkhidmatan kewangan dan perakaunan yang berkualiti.

 
   MOTTO    MOTTO

Melestarikan Kewangan Universiti

   OBJECTIVE    OBJECTIVE
  • Mengendalikan sistem belanjawan yang dapat memastikan sumber kewangan Universiti ditadbir secara optimum.
  • Membuat dan mengakaunkan terimaan dan bayaran mengikut peraturan dan dasar kewangan Universiti.
  • Menyediakan penyata kewangan dan menguruskan maklumat dan laporan kewangan mengikut jadual dan masa yang dikehendaki.
  • Memberi perkhidmatan kewangan dan perakaunan yang dapat memenuhi kehendak pelanggan.
  • Menjadi pusat rujukan bagi hal-hal kewangan dan perakaunan Universiti.
   CLIENT'S CHARTER    CLIENT'S CHARTER

Kami berikrar dan berjanji akan:

  • Memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan
  • Mengamalkan profesionalisme dalam memberi khidmat
  • Memberi layanan yang mesra, adil dan saksama
  • Menyediakan maklumat yang tepat dan terperinci
   ORGANIZATIONAL CHART    ORGANIZATIONAL CHART